KALENDER

U kunt de kalender ook HIER downloaden.

FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN

EEN FINANCIEEL STEUNTJE?

Chiro Sikambers wordt zoals de meeste jeugdbewegingen gerund door vrijwilligers. Wij halen al onze inkomsten uit subsidies en onze evenementen, en deze inkomsten gaan dan weer rechtstreeks naar het verbeteren van onze Chiro. Tijdens de COVID-tijd van 2020 konden wij geen evenementen organiseren en verloren wij dus onze inkomsten van die periode. Wij hebben toen opgeroepen tot giften om o.a. het kamp van 2020 te kunnen financieren. Alhoewel deze tijd gelukkig achterwege is, kunt u nog altijd een gift doen, indien u dat zou willen! Chiro Nationaal kan fiscale attesten afleveren voor giften vanaf € 40. Wat u hiervoor moet doen staat hieronder beschreven. 

HOE? CHIRO NATIONAAL KAN FISCALE ATTESTEN AFLEVEREN VOOR GIFTEN VANAF €40.

U kunt een gift doen door op volgend rekeningnummer een bedrag naar keuze te storten:
                                 BE87 0689 5068 4394

Chirojeugd-Vlaanderen V.Z.W.

Kipdorp 30

2000 Antwerpen

Met vermelding: gift - BG/0609

De reden waarom dit via Chiro Nationaal moet gebeuren is omdat enkel nationaal erkende verenigingen fiscale attesten kunnen afleveren. Alle bedragen worden maandelijks door Chiro Nationaal op onze rekening doorgestort. Het fiscaal attest zal u in de loop van maart van het volgend kalenderjaar worden bezorgd als het over een storting gaat van minstens 40 euro.

EEN GIFT HOEFT GEEN GELD TE ZIJN!

Ook met materiaal zoals wit/gekleurd papier, stiften, potloden, sport- of knutselmateriaal, oude keukenhanddoeken, lege ijsdozen, … kan u ons als jeugdbeweging steeds steunen! Geef ons gerust een seintje via info@sikambers.be indien u materiaal ter beschikking hebt.


ook met verdere vragen kunt u altijd terecht bij info@sikambers.be

PRIVACYVERKLARING

U kunt de privacyverklaring van Chiro Sikambers HIER vinden.

Pagadder en Ko

Pagadder en Ko is een toneelvereniging in Koningslo

waarbij volwassenen spelen voor kinderen van 3 tot 333 jaar!

Chirowinkel De Banier

U kunt terecht bij De Banier voor het Chiro-uniform en ander Chiromateriaal, eveneens als tal van materiaal om te creëren, spelen en doen.

TWEEDEHANDSKLEDIJ

Zit het wat krap bij kas of groeit uw kind net iets te snel? WIj hebben tweedhandsuniformen ter beschikking indien nodig. Vraag de leiding hiernaar!