Opmaak voor brieven te sturen :

 • Familie Compernol (naam van de boer)
 • T.A.V. ( naam kind )
 • Danegemstraat 13A Oedelem 8730
 • Een financieel steuntje?

  Zoals de meeste verenigingen heeft ook Chiro Sikambers een aantal inkomsten gemist de voorbije maanden. Toch willen leiding, kookploeg en VB’s de leden een onvergetelijk Bivak bezorgen. Door al de maatregelen zal dit Bivak een groter kostenplaatje krijgen.

  Chirovlag

  Het is natuurlijk zo dat U Chiro Sikambers steeds kan steunen door een gift te storten.

  Hoe? Chiro Nationaal kan fiscale attesten afleveren voor giften vanaf €40.

  Rekeningnummer waarop U uw bedrag naar keuze kan storten:

 • BE 0000-1507-2887
 • Chirojeugd-Vlaanderen V.Z.W.
 • Kipdorp 30
 • 2000 Antwerpen
 • Met vermelding: gift - BG/0609
 • De reden waarom dit via Chiro Nationaal moet gebeuren is omdat enkel nationaal erkende verenigingen fiscale attesten kunnen afleveren. Alle bedragen worden maandelijks door Chiro Nationaal op onze rekening doorgestort.

  Het fiscaal attest zal u in de loop van maart van het volgend kalenderjaar worden bezorgd als het over een storting gaat van minstens 40 euro.

  Ook met materiaal zoals wit/gekleurd papier, stiften, potloden, sport- of knutselmateriaal,… kan u ons als jeugdbeweging steeds steunen! Wij moeten dit kamp namelijk dubbel zoveel spelmateriaal voorzien vanwege de 2 “bubbels” die we maken n.a.v. COVID-19. Geef ons gerust een seintje via info@sikambers.be indien u materiaal ter beschikking hebt.

  Indien nog verdere vragen, kunt u ons altijd een mail sturen: info@sikambers.be

  Sikamberkes en bivakamberkes Fiscale Attesten en Overige bestanden Giften Briefjes Chirowinkel De Banier

  Meer info